Web Tasarım Ankara

Tarım arazilerinde, işletmelere ait, miras hukukundan ileri gelen hisseli ve parçalı arazilerin, tarımsal mekanizasyona uygun hale getirilmesi.

Tarımsal altyapı ihtiyaçlarının tespiti; tarla içi yol, kanalizasyon, içme suyu, tahliye kazılarının yapımı.

Tarım topraklarında, üretim tekniğine uygun olarak, havza bazlı ürün sistemine altlık oluşturacak, planlama ve tescil işlemlerinin yapılması.