Web Tasarım Ankara

Havzanın hidrolojik toprak grubu ve kapladığı alan dikkate alınarak, taşkın hesaplarının yapılması.

Havza genelinde tüm aktif ve pasif su akışlarının tespiti ve karakterlerinin analizi ve raporlanması.

Yüzey tahliye hesaplarının yapılması ve riskli bölgelerin tespiti, toprak koruma projelerinin hazırlanması ve inşaat sırasında danışmanlığının yapılması.