Web Tasarım Ankara

Günümüzdeki mobil harita üretiminin en hassas ve hızlı yoludur. Proje sahasının amacına uygun olarak alınmış fotografik görüntülerden yararlanarak, arazinin topografik yüzeyi ve diğer detaylarının özel 3D yazılımlar ile halihazır harita üretimi.

İnşaat, Maden, Baraj ve Yol inşaatlarında, yapım işlerinin takip edilmesi ve rapolarlanması.

Köprü, viyadük, rüzgar santralleri, baz istasyonları ve güneş panellerinin ulaşılması zor, tehlikeli ve maliyetli olan kısımları için özel uçuşların yapılarak deformasyonların tespiti ve raporlanması.