Web Tasarım Ankara

Devlet veya Kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili olarak kamulaştırma planlarının üretimi.

Kamulaştırma Projelerinde, konu olan parsellerin, gayrimenkul değerleme raporların hazırlanması.

İlgili projeler zarar ve ziyanlar konusunda, danışmanlık işlerinin yapılması.