Web Tasarım Ankara

Sel ve heyelan riski olan bölgelerin tespiti analizi ve similasyonlarının yapılması.

Orman alanlarında, olması muhtemel yangın öncesi, rüzgar analizleri, yangın similasyonları.

Deprem analizlerinin yapılması, deprem öncesi riskli bölgelerin tespiti ve similasyonlarının hazırlanması.