Web Tasarım Ankara

Proje sahasındaki dere, tepe, nehir, orman gibi doğal; karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı, her türlü yapı ve tesis, kanal vb. gibi yapay özelliklerini gösteren belirli ölçeklerdeki haritaların üretilmesi.

Üretilen haritaların istenilen hassasiyette sayısal yükseklik modellerinin yapılması.

Projenin amacına uygun, istenilen standartlarda kortografik görselleme tekniklerinin kullanılması.